Potrošači imaju sljedeće pravo odustajanja:

_____________________________________________________________________________

 

poništenje

 

povlačenje

Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Otkazni rok je četrnaest dana od dana zaključenja ugovora.

Kako biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti (Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Njemačka, +49 (0) 5224 / 9395294) o svojoj odluci jasnom izjavom (npr. pismom koje je poslao poštom ili e-poštom). da opozove ovaj ugovor. Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obavezno.

Kako bi zadovoljili rok za povlačenje, dovoljno je da posaljete svoju komunikaciju koja se odnosi na pravo na povlačenje pred karence.

Učinci povlačenja

Ako odustanete od ovog Ugovora, odabrali smo sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz odabira drugačijeg načina isporuke od najpovoljnije standardne dostave koju nudimo) trebate odmah otplatiti i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada nas je stigla obavijest o vašem opozivu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo ista sredstva plaćanja koja ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako se s vama ne dogovorimo drugačije; Ni u kojem slučaju vam se neće naplaćivati ​​naknade za otplatu.

Ako ste zatražili da usluge započnu tijekom razdoblja otkazivanja, morate nam platiti razuman iznos koji odgovara udjelu već pruženih usluga do trenutka u kojem ste nas obavijestili o ostvarivanju prava na otkaz u vezi s ovim ugovorom U usporedbi s ukupnim opsegom usluga predviđenih ugovorom.

_____________________________________________________________________________

U slučaju ugovora o pružanju usluga, pravo na odustajanje prestaje, između ostalog, ako je poduzetnik uslugu u potpunosti pružio i uslugu započeo obavljati tek nakon što je potrošač dao svoj izričit pristanak i istodobno potvrdio je svoje znanje da gubi pravo na odustajanje ako poduzetnik u potpunosti ispuni ugovor.

Ako se stranke drugačije ne dogovore, pravo opoziva ne odnosi se na ugovore o pružanju usluga u područjima smještaja za svrhe koje nisu stambene svrhe, prijevoz robe, najam vozila, dostava hrane i pića i u skladu s odjeljkom 312g (2) BGB za pružanje daljnjih usluga u vezi s aktivnostima u slobodno vrijeme, ako ugovor predviđa određeni datum ili razdoblje za pružanje usluga.

Prilog: Uzorak obrasca za povlačenje

 

Model oblik povlačenja

 

(Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i poslati ga natrag.)

 

 

Za Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Njemačka, info@machinengo.de

 

- Ovim putem obavijestiti (e) Ja / Mi (*) povući iz moje / naše (*) ugovor zaključen za kupnju sljedećih proizvoda (*) / pružanje sljedećih usluga (*)

 

   ........................

 

- A do Ž na (*) / primio je u (*)

 

   ........................

 

- Ime / potrošača (s)

 

   ........................

- Adresa / potrošača (s)

 

   ........................

- Potpis / potrošača (e) (samo uz poruku na papiru)

 

   ........................

- datum

 

   ........................

 

 

(*) Izbrisati prema potrebi.